Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów – jak robić to dobrze?

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK) sprawia Ci trudność?

Wiele osób, które mają taki obowiązek, mierzy się z wyzwaniami, jakie niesie za sobą prawidłowe dokumentowanie przychodów i kosztów. Aby pomóc Ci uporządkować Twoje obowiązki i udoskonalić proces ewidencyjny, podczas spotkania online Marta Siatkowska, doświadczona managerka ds. finansów i administracji w Fundacji FaniMani, podzieliła się swoimi praktycznymi doświadczeniami.

Marta zajmuje się prowadzeniem spraw administracyjnych i finansowych od 2014 roku, sporządza wnioski o dotacje oraz rozliczenia dla organizacji pożytku publicznego (OPP). Bazując na swoim doświadczeniu i licznych ewidencjach, które prowadzi w codziennej pracy, Marta wypracowała zestaw dobrych praktyk, którymi chętnie się podzieliła. Te wskazówki sprawią, że prowadzenie UEPiK stanie się dla Ciebie prostsze i mniej stresujące.

Zapraszamy do oglądania 👇

Więc dzisiaj omówię, jak organizacja może wybrać uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Powiem Państwu, jak to formalnie zgłosić do Urzędu Skarbowego. Przedstawię zasady wypełniania formularzy w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Jest taki zestaw czterech formularzy, taki zestaw, bym powiedziała, obowiązkowy, który obowiązuje każdą organizację, która chce prowadzić uproszczoną ewidencję. Omówię tak bardziej kierunkowo pod kątem organizacji pozarządowych koszt uzyskania przychodów i podatkowe koszty uzyskania przychodów. Po co w ogóle będę o tym mówiła? Będę mówiła o tym dlatego, że trzeba będzie wykazać rodzaj kosztów w jednym z obowiązkowych formularzy.

Tutaj wiedza w jaki sposób to określać jest kluczowa. Na koniec opowiem przejście z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na pełną księgowość, kiedy się dzieje, w jakich przypadkach i jak to zrobić dobrze. Jeżeli chodzi o uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, to tak naprawdę dotyczą nas dwa akty prawne, czyli ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a tak naprawdę tylko artykuł 10a, gdzie są zapisane informacje o tym, kto może prowadzić, jak zgłosić taką uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i gdzie należy ją zgłosić.

Drugi akt prawny bardzo ważny to są zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Tak naprawdę w tym rozporządzeniu, który jest podlinkowany poniżej, są wykazane cztery formularze i w jaki sposób należy je wypełnić. Ja Państwu to wszystko pokażę, będą przykłady.

Na razie tylko zaznaczam, że jeżeli w przyszłości będziecie Państwo szukali jakichś podstaw prawnych, to głównie tutaj. I teraz tak, zgodnie z artykułem 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kto może prowadzić taką uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, bo ta ewidencja w założeniu jest uproszczona, ale nie dotyczy wszystkich angiosów. Taką uproszczoną działalność, uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów mogą prowadzić organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, bo działalność gospodarcza to pełna księgowość, to jest jakby samo przejście rozumiane.

Nie mogą również prowadzić uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów organizacje OPP, dlatego że organizacje OPP muszą prowadzić działalność gospodarczą, po prostu. Więc to tak naprawdę może organizacje, które planują, myślą o tym, żeby prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz odpłatną działalność pożytku publicznego, przy czym w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów organizacje mogą osiągać przychody również z tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy z chodników majątkowych. W jakim przypadku? Załóżmy, że fundacja otrzymuje w zapisie jakąś nieruchomość i postanawia część z tych lokali dzierżawić.

Otrzymała ją w zapisie, nie stanowi ona przychód danej organizacji, po prostu czerpie z niej pożytki i taka forma przychodów jest jak najbardziej dopuszczalna w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Organizacja, która wybrała uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów może również osiągać przychody z tytułu odsetek o środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na rachunkach spółdzielczych, a także odsetek od lokalu. Tak sobie myślę, że bardziej tu chyba tak powszechne będą jakieś odsetki od środków pieniężnych, których mamy na rachunkach bankowych, bo często jest tak, że posiadamy rachunki bankowo oprocentowane, więc co miesiąc jakieś środki nam tutaj przychodzą, albo możemy na przykład skorzystać, jeżeli mamy dość duży zasób gotówki na rachunkach bankowych, na przykład jakieś lokaty overnight.

To jest tak najbardziej ok, takie przychody mogą osiągać organizacje, które wybrały uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Jakby organizacje, które rozpoczynają swoją działalność, wybierają uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, nie mogą w danym roku podatkowym osiągnąć przychodów powyżej 100 tysięcy. Osiągnięcie przychodów powyżej 100 tysięcy jest równoznaczne z tym, że nie można prowadzić uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Tu jest jeszcze w artykule 10, a jest taki zapis w 5, że oczywiście tych powyższych informacji, tej kwoty 100 tysięcy złotych nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność, bo to jest jakby rozumiane, ale do czego dążę, że organizacja, która już ma wybraną uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, jeżeli w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęła przychodów powyżej 100 tysięcy, no to analogicznie w kolejnym roku podatkowym również może prowadzić taką działalność uproszczoną. Więc jak zgłosić taką uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów do Urzędu Skarbowego? Tak naprawdę nie ma żadnych formularzy wzorcowych, które należy pobrać, wypełnić i wysłać temat z głowy, jak to wygląda w praktyce i też zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli tworzymy organizację, zdecydowaliśmy się na wybór uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, to mamy 30 dni na to, żeby, 30 dni od daty zarejestrowania organizacji w organie rejestrowym, 30 dni na to, żeby zgłosić taką informację, takie oświadczenie do Urzędu Skarbowego, jak to wygląda.

Pisze się takie pismo przewodnie, w którym się informuje, że nasz rok podatkowy jest taki i taki, wybieramy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i do pisma przewodniego załączamy uchwałę, w której organ stanowiący wybiera, w którym organ stanowiący w formie uchwały wybiera taką uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i taką informację wysyłamy do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę organizacji. Zwracam uwagę na rok podatkowy, bo zwyczajowo rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia, ale może zdarzyć się tak, że powołamy do życia organizację, która powiedzmy, tak na szybko wymyślam, jest związana z jakimś rokiem szkolnym i rok szkolny zaczyna się 1 września i kończy się w czerwcu i to może być też rok podatkowy danej organizacji, więc tutaj 30 dni jakby liczymy od początku 1 września. Jeszcze jedna ważna rzecz, która jakby nie jest zawarta w tych aktach prawnych, o których mówiłam odnośnie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Jeżeli wybierzemy jakąś biuro rachunkowe, które będzie prowadziła nam uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, bo na przykład z jakichś różnych przyczyn nie chcemy robić tego sami, to również w tym momencie, w którym zawiadamiamy u Naczelnika Urzędu Skarbowego o tym, że wybraliśmy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, również należy powiadomić o tym, że biuro XYZ będzie prowadziło naszą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i właśnie w tym biurze będą się znajdowały nasze dokumenty związane z prowadzoną działalnością. Jeszcze ważna rzecz, proszę pamiętać o terminach, bo jeżeli zdecydujecie się Państwo na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jesteście nowym podmiotem, to macie Państwo 30 dni na to, żeby to zgłosić. Jak Państwo przekroczycie ten termin, to jest to równoznaczne z tym, że prowadzicie Państwo księgowość według zasad ustawy o rachunkowości, więc jakby pełną i tutaj nie ma odwrotu, jakieś tam czy może, ale mogą być nieskuteczne.

Jeszcze jedna ważna rzecz, jak będziecie Państwo zakładać organizację albo prowadzicie Państwo organizację i macie Państwo działalność odpłatną, to warto też się zastanowić, czy nas dotyczy VAT. O czym tu mówię? Z założenia jakby w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jesteśmy zwolnieni podmiotowo, ponieważ VAT-ostęp się staje, jeżeli ma się przychody powyżej 200 tysięcy, to jest jakby powszechnie wiadome, natomiast jeszcze jest coś takiego jak zwolnienia przedmiotowe, czyli rodzaj działalności, której prowadzimy. Jeżeli na przykład świadczymy w ramach odpłatnej działalności jakieś usługi szkoleniowe czy zdrowotne, to są to usługi zwolnione z VAT-u i tutaj nie ma żadnego problemu, natomiast jeżeli byśmy nagle wymyślili sobie, że chcemy stworzyć jakąś działalność odpłatną i będziemy świadczyć usługi prawne, to usługi prawne jakby od początku są zawsze owatowane.

Tutaj trzeba zawsze doliczyć podatek do kwoty netto i rozliczać je z Urzędem Skarbowym z VAT-u, bo też jakby zaznaczam na samym początku dla tych z Państwa, którzy myślą o tym, żeby prowadzić działalność uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i w niej odpłatną działalność pożytku publicznego, żeby też na takie rzeczy zwracać uwagę, bo tego jakby się tutaj w tych innych aktach prawnych nigdzie się na tego nie zaznacza, a to są ważne tematy, bo potem może się okazać, że rzeczywiście to, co sobie wymyśliliśmy w ramach organizacji i w ramach uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów powoduje, że mamy taki duży nakład pracy, że ta uproszczona ewidencja przychodów i kosztów jest tak naprawdę tylko słowem uproszczona, a tak naprawdę mamy tej pracy dużo więcej niż byśmy się spodziewali i być może wtedy podjęlibyśmy inne decyzje. Ok, wybraliśmy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, zgłosiliśmy do Urzędu Skarbowego, powiadomiliśmy, że na przykład mamy były rachunkowe, jeżeli nie mamy, no to nie powiadomimy, jeżeli robimy sami, jesteśmy mega odważni, to jest naprawdę do ogarnięcia, to działamy sami, co dalej musimy zrobić? Zgodnie z paragrafem piątym punktem pierwszego rozporządzenia w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jesteśmy zobowiązani prowadzić politykę prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, czyli coś takiego jak polityka rachunkowości w pełnej wzięgowości, ale to nie jest tak rozbudowane, ponieważ w rozporządzeniu są wytyczne, że trzeba oznaczyć w tej polityce określenie roku podatkowego, trzeba opisać system przetwarzania danych w przypadku prowadzenia UEPiK w wersji elektronicznej oraz trzeba opisać w jaki sposób będziecie Państwo chronili dane i dowody księgowe, które zawierają dane osobowe, w tym dowody księgowe. Tu oczywiście, jeżeli pojawią się dane osobowe, mamy polityki rodo, to tutaj na razie w to nie chodzimy, ale też żebyście Państwo pamiętali, że to też jest jakiś obowiązek, który tutaj będzie się zazębiał z tą polityką prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Co ważne, ta polityka to jest akt wewnętrzny. Być może w przypadku jakiejś kontroli będziecie Państwo zapytali, macie Państwo taką politykę, nigdzie jej Państwo jakby nie wykazujecie, nie pokazujecie, nie zamieszczacie na stronie internetowej, to jest Państwa wewnętrzny dokument. Jakby tak patrząc w przyszłości, przyszłościowo i na to, co się dzieje w organizacjach, które prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, warto założyć sobie z góry, że taka polityka prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów to jest dokument, który ma żyć i ma być modyfikowany, bo jeżeli macie Państwo powiedzmy środki trwałe i zamierzacie je w jakiś sposób amortyzować, to w tej polityce też powinno być to zapisane, bo takie są wymogi, żeby Urząd Skarbowy, jeżeli przyjdzie do Państwa na kontrolę, wiedział na jakiej zasadzie amortyzujecie Państwo taki środek trwały, a na jakiej podstawie i dlaczego tak to robicie.

I teraz tak, przechodzimy do takiego działu, który jest najważniejszy w mojej ocenie w przypadku uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a więc tabele, zestawienie, które jesteście Państwo zobowiązani wypełniać. Pierwsza taka ważna tabela to jest zestawienie przychodów i kosztów, ta tabela, zasady jej wypełniania, jak ona ma wyglądać, jest opisana w załączniku numer 1 do rozporządzenia. Zestawienie przepisów finansowych jest również opisane w załączniku numer 2 do rozporządzenia, Państwu to pokażę, będą przykłady.

Karta przychodów pracownika dla każdego pracownika oddzielnie. Uwaga w przypadku, jeżeli takich pracowników zatrudniamy, jeżeli nie zatrudniamy, to ta karta przychodów pracownika po prostu nas nie obowiązuje. Kolej, czwarty, ostatni dokument, formularz, to jest wykaz środków trwałych oraz zawartości niematerialnych związanych z prowadzoną działalnością.

Analogicznie, jeżeli nie macie Państwo środków trwałych, no to po prostu nie prowadzicie Państwo takiego formularza. Wzory takich formularzy, one są dostępne na stronie NGO.pl, bardzo fajnie są tam opracowane, można je sobie pobrać, nie trzeba ich tworzyć samemu, co ważne, ja tylko teraz tak zaznaczę, bo o tym będziemy sobie dalej mówić, w tym rozporządzeniu nie ma żadnej informacji, że my jesteśmy zobowiązani prowadzić ewidencję operacji finansowej, czy na przykład, że mamy posiadać, że tworzyć raporty gotówkowe, posiadanie kasy gotówkowej, czy wyciągów bankowych, że mamy w jakiś sposób, pytania będą na koniec, poproszę, bo mi rozbije to jakby myśl, że zacznę odpowiadać na pytania i tak zanotowałam sobie, Panie Julio, będziemy na końcu opowiadać. Nie ma też żadnej informacji, że mamy w jakiś sposób ewidencjonować wyciągi bankowe, aczkolwiek wyciągi bankowe miesięczne należy pobierać i gdzieś je tutaj sobie magazynować, najlepiej ze wszystkimi dokumentami w segregatorze, ponieważ wyciąg bankowy to jest dowód księgowy, to ważne.

Nie ma też żadnej informacji w jaki sposób ewidencjonować zaliczki dla dostawców, to też czasami się pojawia, aczkolwiek bardzo rzadko. Także to są takie pewne operacje, które się mogą pojawić w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a tak naprawdę nie ma żadnego obowiązku wynikające z rozporządzenia, że mamy tego ewidencjonować. I teraz tak, ten pierwszy formularz, zestawienie przychodów i kosztów, on wygląda w ten sposób i tutaj zgodnie z wytycznymi rozporządzenia musimy prowadzić, wypełniać tą tabelę zgodnie, rzetelnie przede wszystkim w walucie polskiej i wprowadzać tu wyłącznie dowody księgowe.

Czyli dowody księgowe, czyli faktury, rachunki, jakieś umowy, jeżeli z umowy nie wynika, że ktoś nam musi wystawić rachunek albo fakturę, jest po prostu umowa, której Państwo sobie określacie, że w danym takim terminie płacicie Państwo za jakąś usługę, to tak naprawdę możecie Państwo wpisać numer umowy i to też jest ok, po prostu pod każdy Państwa wydatek czy przychód musi być podkładka, że to się rzeczywiście u Państwa zadziało. I teraz spójrzmy proszę na zestawienie przychodów i kosztów. Tutaj u góry są dane do wypełnienia, więc nazwa podatnika, adres, dla każdego miesiąca musimy stworzyć taką tabelę, więc u góry oznaczamy jakiego miesiąca ta tabela dotyczy, wpisujemy datę zdarzenia i operacji, więc na ten numer faktury, datę operacji, kiedy to możemy wpisać datę operacji, jeżeli zauważymy, że mamy na rachunku bankowym darowiznę, to wówczas wpisujemy datę operacji, na przykład dzisiaj otrzymaliśmy darowiznę, numer wyciągu bankowego, jaka darowizna, od kogo, w jakiej kwocie i to są takie ważne dane do uzupełnienia.

W opisie zdarzenia, no jeżeli dostaniemy darowiznę, wpisujemy darowiznę, jeżeli jest to jakiś koszt związany z odpłatną działalnością, to też wpisujemy na przykład działalność odpłat na zakup czegoś tam, zazwyczaj w opisie zdarzenia wpisuje się to, co mamy na rachunku i na fakturze, żeby łatwo było to zlokalizować i powiązać. Każdemu dokumentu księgowemu, który otrzymujemy, czy tam faktura, paragon, inny dokument, nadajemy numer i dokument księgowy jesteśmy zobowiązani ewidencjonować pod numerem i żeby on był ułożony chronologicznie, żeby w bardzo łatwy i prosty sposób można na przykład odszukać dokument numer 5 ze stycznia. I jak Państwo zauważyliście tabela zestawienia przychodów i kosztów zabiera dwa jakby działy, w które musimy wpisać przychody, które osiągamy z różnych źródeł i koszty.

I teraz tak, w tabeli numer 7 wpisujemy przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, czyli wszelkie przychody, co tutaj wpisujemy? Wpisujemy tutaj darowizny, które otrzymujemy, dotacje otrzymane oraz składki członkowskie w przypadku stowarzyszeń. To są takie najpopularniejsze przychody w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Przychody z działalności odpłatnej w ramach działalności pożytku publicznego wpisujemy w kolumnie numer 8 i tylko i wyłącznie tutaj.

W kolumnie numer 9 wpisujemy pozostałe przychody, czyli to co mówiłam na samym początku, jakie przychody mogą organizacje otrzymywać, które prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, a więc te odsetki od środków pieniężnych, jakieś odsetki związane z lokatami i też przychody z najmu. Z gwiazdką sobie zaznaczyłam, że tutaj wpisujemy te przychody, które otrzymujemy. To jest bardzo ważne, żeby się nie pomylić, bo jeżeli się pomylimy i przychody z 9 wpiszemy w 8, tam gdzie jest działalność odpłatna i wyjdzie nam dochód, to może być niefajnie, ponieważ w działalności odpłatnej nie możemy osiągać zysku, czyli przychody muszą się równać z kosztami, więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym i uważnym jak wpisujemy przychody.

To jest ta część tabeli przychody, tu myślę, że tutaj jest wszystko jasne i chyba nie ma wątpliwości, natomiast jeżeli chodzi o koszty, to w kolumnie 11 wpisujemy wszystkie koszty uzyskania przychody, a w kolumnie 12 wszystkie tzw. enkupy. Co to jest? Koszty uzyskania przychodu to są wszystkie wydatki, które ponieśliśmy w ramach np.

działalności odpłatnej, to jest wszystko co jest związane z przychodem, który otrzymaliśmy, czyli jeżeli mamy jakąś działalność odpłatną i prowadzimy jakieś wydarzenie, sprzedawaliśmy bilety, ale w ramach tej działalności odpłatnej wynajęliśmy salę, zapłaciliśmy jakiemuś artyście, to te koszty związane z danym wydarzeniem będą kosztami uzyskania przychodu i tutaj myślę, że żaden koszt nie będzie budził wątpliwości, ale jeżeli w ramach np. odpłatnej działalności w pożytku publicznego, jeżeli w ramach działalności odpłatnej w pożytku publicznego np. prowadzimy jakąś poradnię psychologiczną i mieliśmy jakiś wydatek, który jest związany kompletnie z innym obszarem, np.

poszliśmy do fryzjera, to wiadomo, że to jest taki absurdalny wydatek, który trudno powiązać z prowadzeniem działalności z poradni psychologicznej. Generalnie te zakupy zawsze wyglądają groźne, jeżeli prowadzicie Państwo działalność odpłatną i na dobrą sprawę wydajecie Państwo środki, żeby pokryć przychody, bo musicie zawsze pamiętać, że w tej odpłatnie musicie Państwo wyjść na zero i one są naprawdę uwarunkowane i związane z tym, co Państwo robicie w ramach działalności odpłatnej, to tutaj nie widzę zagrożenia, każdy wydatek powinien być kosztem uzyskania przychodu, ale są wyjątki, kiedy dany wydatek nie będzie nigdy kosztem uzyskania przychodu, będzie tzw. nkupem i wówczas piszemy go tej kolumnie ostatniej, 11.

Kiedy to będzie? To będą takie wszystkie koszty, za które zawiniliśmy, tak mówiąc bardzo ogólnie, czyli spóźniliśmy się z czymś, musieliśmy zapłacić jakieś odsetki, odszkodowania, to nasze prawo mówi, że nie, to takie wydatki zawsze będą nkupem i niestety będzie trzeba je wpisać w tej drugiej kolumnie kosztowej, one zawsze będą nkupem, dlatego zawsze warto płacić wszystko w terminie, żeby potem nie mieć takich kosztów, które nie są podatkowe. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli Państwo jako organizacja pozarządowa nie macie zapisanego tego w statucie, że przekazujecie dalej darowiznę, że możecie przekazywać darowiznę innym podmiotom czy podopiecznym, nieważne, jeżeli nie macie Państwo tego zapisu, a postanowiliście w dobrej wierze przekazać darowiznę komuś, to niestety taka darowizna będzie nkupem, to też uczulam. Co ważne, jeżeli dostaniecie Państwo dotację, to wszystkie wydatki, które ponosicie Państwo w ramach dotacji, zawsze będą nkupem.

Tu się nie trzeba będzie zastanawiać w ogóle, po prostu ostatnia tabela w tym zestawieniu i to trochę tak robimy bez jakichś głębszych przemyśleń. Proszę też pamiętać, że nkupem będą wydatki, które będą jakby poza celami statutowymi, to jest to coś, o czym mówiłam. Jeszcze jedna ważna rzecz, to tak trochę z życia wzięte, że brak dowodu na wykonanie usług niematerialnych, brak tak zwanej podkładki, o czym mówię.

Możecie Państwo zamówić jakieś usługi marketingowe i np. ktoś Państwu wystawi fakturę, wszystko fajnie, ale pod tą fakturę musicie Państwo mieć podkładkę, że dana czynność, albo umowa, albo zamówienie, że dana czynność rzeczywiście miała miejsce, że Państwo zamówiliście określone usługi. To jest bardzo ważne, bo to są tak zwane usługi niematerialne, one dotyczą też również doradztwa.

Musicie Państwo dokumentować, że ta faktura nie jest tak zwana pusta, czy rachunek. Płatność gotówką powyżej 13 tysięcy. Tak trochę będę chodziła po różnych obszarach, z którymi się Państwo pewnie stykacie, albo gdzieś słyszeliście.

Jeżeli przydarzy nam się, że zapłacimy jakąś kwotę powyżej 15 tysięcy komuś za coś, np. wynajęcie, nie wiem, za jakiś turnus dla kogoś, to taki wydatek nie będzie mógł być zaliczony do kupów tak zwanych, będzie musiał się pojawić wen kupie. Jeszcze jedna ważna rzecz.

Jeżeli otrzymujemy fakturę od kontrahenta i wiemy, że on jest podatnikiem VAT-u czy NEO, czyli np. dostajemy jakąś fakturę na 1000 net, to widzimy, że jest 23% VAT i mamy do zapłacenia 1230 zł brutto i płacimy to brutto 1230 zł. To zawsze zanim Państwo zapłacicie taką fakturę, należy sprawdzić w wyszukiwarce, to można sprawdzić po NIP-ie albo po numerze rachunku bankowego albo po nazwie, czy numer rachunku bankowego, który podaje kontrahent do zapłaty, jest wykazany na białej liście.

Wtedy mamy pewność, że wszystko jest ok i rzeczywiście ten nasz wydatek w całości możemy zaliczyć do nkupu. Jeżeli by się zdarzyło, że np. zapłacimy na taki rachunek, który nie jest wykazany na białej liście, to możemy się uratować wysyłając przy bardzo dużych kwotach, wysyłając do Urzędu Skarbowego zawiadomienie VA-ZAF NR, w którym oświadczamy, że zapłaciliśmy danemu kontrahentowi nie na ten rachunek, co powinniśmy.

Jeżeli mamy takie zawiadomienie, to wówczas uratujemy ten wydatek i możemy go wrócić do kupu. Tutaj przepraszam najmocniej, ta informacja o tym zawiadomieniu powinna być troszeczkę niżej. Jeszcze jedna ważna rzecz, może się pojawić, ale nie musi, ja tylko zaznaczam, że może się zdarzyć, że załączycie Państwo fakturę, na której będzie informacja split payment, czyli trzeba zapłacić kontrahentowi przelewem podzielonym, czyli osobno netto, osobno VAT.

I to można wykonać nawet, jeżeli się nie jest VAT-owcem i nie ma się rachunku VAT-owego, natomiast jeżeli Państwo pomimo wskazania na fakturze nie opłacicie Państwo tą metodą, to taki wydatek nie może być zaliczony do kupu. I teraz tak, żeby trochę poopowiadałam, jak wpisujemy koszty, gdzie i w jakiej pozycji należy wpisywać przychody, ale to jest takie opowiadanie. Teraz skupmy się na praktyce, jak to wygląda.

Załóżmy, że mamy tylko w danej organizacji działalność odpłatną. Na razie nie mieszajmy sobie, będzie dużo przykładów. Działalność odpłatną, to jeżeli mamy działalność odpłatną, to tutaj w kolumnie 8 wpisujemy wszelkie przychody, które mamy w ramach tej działalności, a w kolumnie 11 wpisujemy wszystkie koszty uzyskania tego przychodu, czyli to, co musieliśmy ponieść, żeby wyjść na zero.

Nie wchodzimy tutaj na razie w enkupy, nie wyobrażam sobie sytuacji, że Państwo się spóźniacie, gdzie są jakieś kary i inne rzeczy związane z działalnością odpłatną. I tak należy w przypadku prowadzenia działalności odpłatnej uzupełniać ten formularz. I jedna ważna rzecz.

Pilnujcie Państwo rzetelności. Tak trochę tutaj zrobiłam na być może powodzenie i trochę zaznaczenie tematu, żeby sprawdzać, bo te pliki, które można sobie podać ze strony angielskiej są bardzo fajne, ale sprawdzajcie Państwo. Jak to w Excelu, formuły, czy się wszystko zczytuje. Czekałam na to, aż ktoś mi napisze na czacie, że tutaj się źle zlicza. Ale proszę zwrócić uwagę, nie przeciągnęliśmy formuły, źle się zliczyło.

Tak naprawdę przychody z działalności odpłatnej mamy 300 zł, a tu się zliczyło 1500. I to nam się będzie narastająco zliczało. Dla każdego miesiąca musimy osobno, na bieżąco, prowadzić takie zestawienie przychodów i kosztów.

Cały czas będę powtarzała, że odpłatna działalność nie może przynosić zysku, żebyście Państwo byli na to uczuleni. Czyli musimy, przychody równają się kosztom, musimy wyjść na zero. Jeszcze jedna rzecz mi tutaj przyszła do głowy.

Załóżmy, że w ramach działalności odpłatnej chcecie Państwo wypromować jakiś post. Czyli kupujecie Państwo jakieś usługi od Facebooka. Dostajecie Państwo powiedzmy fakturę od Facebooka na 1000 zł.

Nie jesteście Państwo VAT-owcem, bo nie macie, jesteście zwolnieni podmiotowo i przedmiotowo. I teraz tak, zakupiliście taką usługę, zapłaciliście za nią 1000 zł, macie zejść z rachunku. No i co dalej? Sprawa z Facebookiem czy nawet z jakimiś usługami od Google jest taka, że tutaj w ten plik musicie Państwo doliczyć do faktury facebookowej VAT, czyli 23% i tak naprawdę wpisać w koszt uzyskania przychodów kwotę 1230 zł, bo VAT, 23% VAT-u od kwoty 1000 zł netto to jest 230 zł.

I co dalej? I te 230 zł trzeba wpłacić do urzędu skarbowego wraz z deklaracją 9M. Łatwo zapamiętać tyle, ile trwa ciąża u kobiety 9M. To bardzo ważne, bo bardzo dużo organizacji, mam wrażenie, że o tym nie wie, bo trudno powiedzieć, żeby o tym zapomnieć, po prostu o tym nie wie, że jest taki obowiązek.

Na to uczulam, żebyście Państwo byli czujni, że jeżeli zakupujecie jakieś usługi gdzieś z zewnątrz, żeby pamiętać o tym podatku, z zewnątrz oczywiście z podmiotów niekrajowych. I teraz tak, drugi scenariusz, który się u nas może pojawić to działalność nieodpłatna. Możemy w ramach opuszczonej ewidencji prowadzić odpłatną i nieodpłatną? Jak najbardziej, to mogą być dwie rzeczy.

Na razie postanowiłam, przygotowując tę prezentację, że będę Państwu pokazywała poszczególne kawałeczki, a potem sobie to wszystko razem złożymy. No i w działalności nieodpłatnej. Co w działalności nieodpłatnej? W działalności nieodpłatnej możemy przyjmować darowizny.

I tutaj w takim pliku przykładowym wypełniłam sobie, że dostaliśmy darowiznę 20 tysięcy i w związku z tym postanowiliśmy wydatkować tę darowiznę. I wydatki w ramach tej darowizny to są kupy, ale zdarzyło nam się, że na przykład zapłaciliśmy, to o czym mówiłam, gotówką jakieś za jakieś posiłki dla dzieci, 15 tysięcy 200 gotówką. No już Państwo jak właśnie słuchali wiecie o czym to grozi.

Mamy tutaj N-kupy, dlatego bardzo ważne jest, żeby takie kwoty powyżej 15 tysięcy jednak robić przelewem. No ale jeżeli mamy duże gotówki, ok, możemy ją wpłacić na rachunek bankowy i dalej uregulować takie zobowiązanie przelewem. Jeszcze jedna ważna rzecz, możemy mieć również przychody w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów ewidencjowane dotacje.

Jak Państwu mówiłam, w rozporządzeniu nie ma wytycznych, jak macie Państwo ewidencjonować tą dotację, a często jest tak, że podmiot, który przyznaje Państwu dotację, ma jakieś swoje arkusze, które trzeba wypełnić. W tym zestawieniu przychodów i kosztów nie ma jakby żadnej tabeli, jak mamy to odrębnić, nie ma jakiegoś zestawienia. Zawsze jest rekomendacja, żeby prowadzić tabelę pomocniczą, czyli osobno prowadzić tabelę związaną z dotacją, po to, żeby potem móc się rozliczyć danej dotacji, ale te środki, które Państwo otrzymujecie w ramach dotacji, musicie Państwo wpisać to w zestawienie przychodów i kosztów.

To po prostu trzeba wpisać. Jak już Państwo pewnie słusznie zauważyli, jeżeli mamy działalność nieodpłatną i jeszcze do tego dotację, no to mamy jakby trzy różne obszary przychodów, które musimy wpisać i w danym miesiącu możemy nam naprawdę mieć różne kafelki, które należy jakoś ogarnąć. Jak to zrobić? Zaraz wszystko powiem.

Tak jak wspomniałam, nie ma tabeli dedykowanej, musimy sobie radzić. Sami można skorzystać z dobrych trakty, które teraz przedstawię. To ważne, wszystkie wydatki, które mamy w ramach dotacji, nawet jeżeli ona trwa miesiąc, dwa, trzy, cztery miesiące, dla każdego z tych miesięcy musimy wpisywać te wydatki, bo przychód tak naprawdę mamy raz w momencie, kiedy tę dotację dostajemy.

Co ważne, jeżeli będziecie Państwo mieli te wydatki związane z dotacją, to one pewnie też będą jakoś ewidencjonowane zgodnie z wytycznymi podmiotu, który Państwu daje dotację. Może na przykład musicie Państwo opisywać tak, tak, inaczej, ale proszę zwrócić uwagę, że na tym dokumencie czy powiedzmy fakturze związanym z dotacją u góry i też trzeba będzie nanieść ten numer ewidencyjny z zestawienia przychodów i kosztów. Tam musi się to pojawić, to będzie tak trochę na bogato rozpisane, ale tak to musi wyglądać, bo jeżeli będziecie Państwo mieli jakąś kontrolę z podmiotu, który przyznał dotację, wiadomo będą kontrolować coś innego, a jeżeli przyjdzie kontrola z Urzędu Skarbowego i będzie chciała sprawić ewidencję przychodów i kosztów, no to będą patrzeć czy są te numery i czy ewidentnie są, każdy dokument księgowy jest odpowiednio ewidencjonowany.

Tak tylko do zaznaczenia, dotacja przychody 100 tysięcy, jeżeli mamy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i przydarzy nam się szczęśliwie jakaś dotacja w trakcie roku podatkowego, powiedzmy nawet ta dotacja 100 tysięcy i już wiemy, że na koniec roku podatkowego nasze przychody będą wyższe niż 100 tysięcy, może się tak zdarzyć, no to jest dla nas sygnał, że my w przyszłym roku musimy powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego, że niestety, ale nie możemy prowadzić uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. I teraz tak, jak dotacja wygląda w tym zestawieniu przychodów i kosztów? Zaznaczyłam tutaj kolorami, gdzie należy wpisywać przychody. To jest sprawa bardzo prosta, bo w momencie, kiedy dostaniemy przelew, wpisujemy, że mamy te środki, wpisujemy to w kolumnę siódmą, a wszelkie wydatki, które mamy tutaj związane z dotacją po prostu wpisujemy w kolumnę dwunastą i co do zasady dotacja musi nam się rozliczyć co do zera, więc w którymś momencie będziemy widzieć, że te przychody są zrównane z kosztami, które mamy dotację rozliczone.

No i teraz, jak to wygląda w praktyce, jeżeli musimy nałożyć na siebie trzy różne rodzaje przychodów i jeszcze do tego powiązać z nimi koszty? No Państwo zgodnie z rozporządzeniem jesteście zobowiązani uzupełniać to wszystko na bieżąco, czyli proszę zwrócić uwagę, jednego dnia dostajemy dorobiznę, drugiego dnia dotację, potem ponosimy i ewidencjonować to jeszcze zgodnie z datą zdarzenia lub operacji i trochę nam się robi z gros kapustą. To, co tutaj Państwu pokazałam, to jest jeden ze sposobów jak nad tym panować, czyli na przykład możecie sobie Państwo zaznaczyć, że dotacja jest na przykład na zielono, a nieodpłatna działalność, nieodpłatna działalność, powiedzmy, darowizny w fundacji możecie sobie Państwo oznaczyć na żółto, a jeszcze powiedzmy działalność odpłatna na pomarańczowo i też jakby wzrokowo to sobie segregować. Możecie też Państwo dołożyć sobie kolejną kolumnę tak jakby obok pomocniczą, gdzie wpiszecie Państwo, że to jest działalność nieodpłatna, że to jest dotacja albo działalność odpłatna.

Większe schody wydaje mi się, że pojawiają się w przypadku stowarzyszenia, bo w stowarzyszeniu możemy jeszcze składki członkowskie zbierać, prawda, no i przyjmować darowiznę i tutaj też musielibyśmy dodatkowo odrębnić kolejny obszar, jak sobie nad tym panować. Dlaczego nad tym panować? No, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie mamy rozliczoną dotację. Mamy tabelę pomocniczą, bo pewnie będziemy musieli sobie dodatkowo gdzieś w drugiej tabeli tą dotację ewidencjonować, ale na przykład mamy składki członkowskie.

No, musimy wiedzieć, że przyjęliśmy w danym, powiedzmy, roku podatkowym 5 tysięcy składek członkowskich i musimy wiedzieć ile z nich, tych składek członkowskich już wydaliśmy, a ile nam zostało do wydania. Musimy też panować nad tym, jakie osiągamy przychody w odpłatne i jakie już mamy koszty. Może zażyć się tak, że mamy dość duże przychody w styczniu, bo na przykład zbieraliśmy opłaty na coś od uczestników, a tak naprawdę będziemy ponosić wydatki z tego tytułu w lutym, bo na przykład postanowiliśmy, że sprzedajemy coś wcześniej, jakieś bilety na jakieś wydarzenie, które się rozpocznie w lutym i to jest okej.

Ważne, żeby w całym roku podatkowym ta odpłata nie przynosiła zysku. Jeszcze jedna ważna rzecz. Organizacje pozarządowe są zobowiązane raportować fundacje do właściwego ministra, czyli sporządzać co roku takie sprawozdanie merytoryczne, w którym należy wykazać, jakie wydatki ponieśliśmy gotówką, a jakie przelewem.

Proszę zwrócić uwagę, że w tym zestawieniu przychodów i kosztów też nie ma jakby informacji, gdzie mamy sobie to wpisać. Okej, możemy sobie zrobić kolejną kolumnę jakby obok tutaj za opisem odpłatna, nieodpłatna, przelew, dotacja. Warto, żeby o tym pomyśleć na początku roku, bo to jest ważne, bo są pewne sprawozdania do uzupełnienia, pewne rzeczy do wykazania.

Jeżeli mielibyśmy się cofać i uzupełniać to wszystko powiedzmy w grudniu, kiedy podsumowujemy naszą działalność, bo do CIT-u podchodzimy w marcu, to jakby inny temat, ale warto, żeby na samym początku zacząć sobie te rzeczy segregować i wyidencjonować, bo nie ma ich wytycznych, a będą nam potrzebne, żeby się wypełnić sprawozdania, oświadczenia, czy jakby będą nam też potrzebne do CIT-u. Jeszcze jedna ważna rzecz, tak jak wspomniałam, to zestawienie przychodów i kosztów musicie Państwo prowadzić dla każdego miesiąca na bieżąco. Warto też sobie prowadzić takie zestawienie, gdzie będziecie Państwo wiedzieli narastająco, jakie macie Państwo przychody, osiągacie w poszczególnych miesiącach, bo to też da Wam jakiś obraz całości, w jakich miesiącach mamy największy przyrost przychodów, a w jakich miesiącach kosztów, to też jakby pomaga w planowaniu gotówki.

I teraz tak, to o czym mówiłam i co wcześniej pokazywałam, możemy sobie tworzyć kolory, możemy sobie tworzyć jakieś dodatkowe opisy, forma dowolna, byle byście Państwo gdzieś opisywali, że dany wydatek, bo w przychodach myślę, że będzie łatwiej się zolokalizować, ale że dany wydatek dotyczy tego, takiej działalności, takiej działalności odpłatnej, nieodpłatnej czy dotacji. Natomiast można sobie stworzyć coś takiego, ja kiedyś prowadziłam ponad pięć lat w jednej organizacji upraszczoną ewidencję przychodów i kosztów, zrobiłam sobie takie zestawienie, gdzie wpisywałam, jakie miałam przychody z odpłatnej działalności, jakie miałam przychody z nieodpłatnej działalności, czy to były darowizny, czy wkładki członkowskie, wiadomo, że Fundacja Składek Członkowskich nie ma, jakby jedna pozycja mniej, ale sobie to ewidencjonowałam i jeszcze dodatkowo te przychody i koszty zestawiałam sobie z wynikiem po każdym miesiącu. Co mi to dało? Wiedziałam, że dały mi to bardzo fajne informacje, bo wiedziałam, że na działalności odpłatnej w przypadku Fundacji, że po danym miesiącu wyszłam na plusie albo na minusie, różnie może być.

Ważne, żeby na koniec roku wyjść na zero. W działalności nieodpłatnej, że jeżeli otrzymałam jakieś darowizny i wydałam jakąś kwotę X, wiedzę, że z tych darowizn, które otrzymałam, zostało mi 100 zł i z dotacją. Mam dotację, dostałam powiedzmy, nie wiem, 50, nie wiem, może tak mocno nie jedźmy, 5 tysięcy, wydałam 3 tysiące i wiem, że mi zostało w kolejnym miesiącu to wydanie na 3 tysiące.

To też daje jakby obraz całości i zażądania naszej organizacji. Kasa gotówkowa. Nigdzie nie ma obowiązku, że musicie Państwo prowadzić taki raport kasowy, ale może zdarzyć się tak, że będziecie Państwo przyjmowali jakieś, nie wiem, należności, jakieś należności w gotówce i warto nad tymi pieniędzmi panować, żeby sprawdzić w ujęciu miesięcznym od kogo dostaliście pieniądze, na jaki cel, jaki jest stan gotówki na koniec miesiąca.

Może zdarzyć się tak, że pewne należności będziecie Państwo przyjmować w gotówce, trzeba będzie to tu wpisać, ale tę gotówkę np. Państwo pobieracie i wpłacacie na rachunek bankowy. Okej, to jest tak najbardziej okej, bo też wtedy trzeba tutaj zapisać i jeżeli taką gotówkę na koniec miesiąca bierzecie Państwo i wpłacacie, no to oznaczacie tutaj po to, żeby stan kasy był wtedy na zero.

To też jest ważne, bo w tym sprawozdaniu emerytorycznym jesteście Państwo wpisani w pytań, jest taka pozycja do uzupełnienia, jaki jest stan gotówki na koniec roku. No i właśnie prowadzenie tego raportu kasowego nam to powie, bo będziemy narastająco widzieć, jaką gotówkę dysponowaliśmy i ile nam zostało. Jeszcze tutaj jedna rzecz mi przychodzi, pamiętacie Państwo, że jeżeli pobieracie Państwo jakieś opłaty od osób fizycznych i przekroczycie Państwo tą kwotę 20 tysięcy, to już wchodzą kasy rejestrujące, ale to jest jakby osobny temat, no to też uczulam.

Kas rejestrujących, jeżeli są koła gospodnie miejskie, to one są zwolnione, to tak pozdrawiam koła gospodnie miejskie. Jeszcze jedna ważna rzecz, tak jakby dla osób, które będą, osób, które się zajmują uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów, ale też dla prezesów, tych osób, które się zajmują zarządzaniem danej organizacji, miejcie kontrolę nad stanem środków. Jeżeli macie rachunek bankowy, do tego jeszcze kasę gotówkową, to róbcie sobie takie zestawienie.

Na podstawie to zestawienie u góry, jeżeli chodzi o bank, jest prowadzone na podstawie wyciągu bankowego i sobie wpisujecie obciążenia i uznania. Na każdym wyciągu bankowym, w którym pobieracie jest taka informacja. To też pozwoli Wam, jeżeli prowadzicie działalność już jakby w dłuższym okresie, sprawdzać w jaki miesiąc jest najbardziej kosztogenny i w jaki miesiąc macie największe przypływy.

To też pozwala zarządzać gotówką Waszej organizacji. I teraz przechodzimy do drugiego obowiązkowego zestawienia, to jest zestawienie przepływów finansowych. W jaki sposób wypełniać to zestawienie przepływów finansowych jest opisane w rozporządzeniu, które Państwu podałam na slajdzie numer 3, że dobrze pamiętam, co tutaj wpisujemy.

W kolumnie 2 wpisujemy przychody, czyli dane z kolumny 10, z tego pliku przychody i koszty w podziale na poszczególne źródła powstania przychodu, czyli w punkcie 4 będą to tak na dobrą sprawę wszystkie przychody związane z działalnością statutową, czyli tu będzie też odpłatna, tu będą darowizny. W punkcie B, punkt 40 to będą składki członkowskie, mam tutaj na myśli stowarzyszenia, a w punkcie 47 to będą dotacje otrzymane z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli to będzie inna dotacja, no to musiałaby być tutaj w punkcie A. W kolumnie 3 wpisujemy nasze gupy, czyli to o czym mówiłam, czyli w przypadku działalności odpłatnej, nieodpłatnej, wszystko to co mamy w tej tabeli, zestawienie przychodów i kosztów w pozycji Q wpisujemy tutaj.

Kolumna numer 4 to jest tak zwana kolumna wynikowa, czyli dochód, czyli jeżeli od przychodów wyjmiemy koszty, czyli kosztu uzyskania przychodów, no to mamy dochód. I ten dochód w kolumnie 5 może być zwolniony, jeżeli jest kilka uwarunkowań, jeżeli dochód jest przeznaczony tak naprawdę na cele statutowe, których działalnością statutową jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa. Szczegółowo opisuje to artykuł 17 ust.

1. Bardzo ważny i kluczowy jest punkt 4, o którym mówiłam, czyli ta działalność statutowa związana z działalnością naukową, naukowo-techniczną, kształcenią, kulturalną, kultury fizycznej, dobra czynnością, inicjatywy społeczne na rzecz budowy drugich sieci telekomunikacyjnych oraz to już takie jakieś tam absurdalne, może dalej nie brnijmy, ale takie jest odwołanie w tabeli, musicie Państwo o tym pamiętać. W tabeli nr 6 wpisujecie Państwo te wydatki, które Państwo ponieśliście z dochodu wykazanego w kolumnie 5, czyli macie Państwo jakąś darowiznę, czyli otrzymaliści Państwo darowiznę, wydaliście Państwo jakieś określone środki, to tutaj Państwo wpisujecie, kolumna 7 i kolumna 8. Czego to dotyczy? Dotyczy to dochodu wolnego z lat ubiegłych. Co to może być? Załóżmy, że postanowiliśmy zbierać darowizny na coś, na jakieś, o może taki dobry przykład, OSP może zbierać na przykład darowiznę na wóz strażacki, może, może, no i zbiera ileś lat i w związku z tym trzyma te środki na rachunku bankowym, nie wydaje ich, no bo zbiera na jakiś cel i tutaj w tej pozycji 7 może u nich się tutaj pojawić pewna kwota, którą oni nie będą wydatkowali w perspektywie dłuższej.

W kolumnie 9 jest wszystko to, czego nie wydaliśmy z dochodu, który osiągnęliśmy, czyli pokażmy sobie na jakimś przykładzie, o, taki prosty przykład, bo ta kolumna jest dość skomplikowana, wydaje się na pierwszy rzut oka, ale jeżeli dobrze prowadzimy zestawienie przychodów i kosztów, to spokojnie ogarniemy to. Podałam tutaj taki przykład dla organizacji, która w punkcie, w stabili pierwszej w punkcie 1a, czyli punkt czwarty, otrzymała darowizny, załóżmy w wysokości 1500 zł i wydała te darowizny w całości, w związku z tym nie mamy dochodu, nie musimy się na niczym zastanawiać. W punkcie b, stowarzyszenie otrzymało środki wysokości 5500 zł, wydało 5000, zostało jej do wydania 500, więc ma dochód, który może wydać, wolny od podatku, ale postanowiła, że nie wydała go, więc musi go tutaj wpisać w kolumnie dziewiątej, że to jest dochód, który nie został wydatkowany, no bo nie zorientowaliśmy się.

W punkcie 47 mamy dotację, nic nie wydaliśmy w danym miesiącu z dotacji, no bo tak mieliśmy zapisane, rozpisane w harmonogramie, że nic nie wydajemy, mamy dochód, ten dochód jest nieopodatkowany, no i to jest, przepraszam, potrzebuję przerwy technicznej, i to jest dochód, możemy go wydać, możemy go nie wydać, no widzę, że go wydaliśmy, więc sprawa jest jakby załatwiona. To zestawienie przepływów finansowych należy przygotowywać dla każdego miesiąca, czyli on będzie się wykazywał narastająco w tych formularzach, które Państwo sobie powierzycie, ze strony NGO.pl oni mają bardzo dobrze zrobione, będzie Państwu się te wyniki narastające pokazywały, to jest o tyle ważne, że to zestawienie przepływów finansowych będzie Państwu pomocne w momencie, kiedy Państwo będziecie wypełniali CIT 8, bo w całej uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w założeniu jest ona uproszczona, bo tak naprawdę podatkowo sprawozdajecie się Państwo tylko CIT 8, nie ma żadnych innych dokumentów, które musicie Państwo wykazać, z gwiazdka, bo zobacz, jeżeli pojawią się jakieś pracownice, to zaraz o tym opowiem, tak naprawdę Państwo wypełniacie CIT 8 i bardzo ważne dla CIT 8 będzie ta kolumna numer 5, dochód wolny od podatku, bo jeżeli coś tutaj Wam zostanie na koniec roku, to po prostu go sobie odliczycie w CIT 8 w formularzu odliczenia i będzie wymagało odliczenia, a jeżeli będziecie mieli jakiś dochód wolny od podatku, niewydatkowany, na przykład narastająco, na przykład jakieś zarobizny niewydatkowane, bo coś zbieracie, no to wykażecie to w pozycji F2 w CIT 8. CIT 8 to jest jakby osobny temat na spotkanie, ale tak jakby wydawać by się mogło, że to zostawienie przepływów finansowych jest jakby skomplikowane i nie wiadomo czemu to służy. No służy temu, żebyście Państwo nie mieli problem z potem z CITem, który naprawdę w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów to nie jest skomplikowany, o ile prowadzicie Państwo sobie tę tabelę pomocniczą, gdzie macie podział na tą działalność nieodpłatną, dotację, jeżeli sobie to Państwo prowadzicie regularnie od początku roku, to potem w CITie naprawdę przekopujecie tylko dane, sprawdzacie, czy się wszystko zgadza.

Proszę mi wierzyć, jest to duże ułatwienie. Trzeci formularz z zestawu obowiązkowego to jest karta przychodów pracownika. O ile takich pracowników zatrudniamy? Załóżmy, że zatrudniamy i jak ma wyglądać taka karta przychodów pracownika? Mówi nam rozporządzenie dokładnie w paragrafie 3. Mniej więcej wygląda to tak jak tutaj pokazałam, że musimy danemu pracownikowi wpisywać kwotę brutto z umowy, musimy wypełniać wszystkie tak naprawdę informacje związane z rozliczeniem składek zusowskich, z rozliczeniem podatku dochodowego, bo Państwo zatrudniając pracownika organizacji jesteście płatnikiem podatku.

No i więc ewidencjonujecie też Państwo tak naprawdę kwotę pracownikowi metodowy płatu. To jest tak, mam wrażenie, to są takie wytyczne, to jest tak skonstruowane, żebyście Państwo mogli bardzo prosty sposób wypełnić PIT 11 dla takiego pracownika, bo proszę zwrócić uwagę, bo tu będziecie Państwo mieli z kolumny trzeciej na dole do PITu tak naprawdę trzy informacje, czyli weźmiecie Państwo jaka jest suma jego przychodów danego pracownika, musicie wpisać koszty uzyskania przychodów, wyliczy się tam automatycznie dochód, jeżeli byście Państwo to ręcznie robili i wysokość składki, którą Państwo przekazali do Urzędu Skarbowego. Ważne, jakby w rozporządzeniu musimy wpisać datę przekazania zaliczki na podatek do Urzędu Skarbowego.

Jaką to datę należy wpisać? No najlepiej prawidłową, czyli taką zgodnie z terminem, czyli jeżeli wynagrodzenie za styczeń wypłacamy pracownikowi drugiego lutego, to ZUS, czyli składki pracodawcy i pracownika, jesteśmy zobowiązani opłacić 15 marca, natomiast podatek dochodowy 20 marca, wówczas jeżeli Państwo opłacicie 20 marca, no to wpisujecie 20 marca, jeżeli wcześniej, no to też wcześniej. Co jeszcze jest ważne w przypadku wynagrodzeń pracowniczych? Żeby móc wynagrodzenie za styczeń zaliczyć do wydatków związanych ze styczniem, to musicie Państwo wypłacić takie wynagrodzenie najpóźniej do 10 lutego, proszę o tym pamiętać, bo to jest podstawa do tego, żeby do stycznia to zaliczyć. Jeżeli wypłacicie takie wynagrodzenie 15 lutego, no to tak naprawdę możecie go wykazać w lutym, czyli w momencie, kiedy takie wynagrodzenie ponieśliście.

Co ważne, no to ma duże znaczenie, jeżeli w działalności odpłatnej, w działalności odpłatnej wypłacamy wynagrodzenie pracownikowi za grudzień i na przykład wypłacimy to wynagrodzenie z poślizgiem i nagle nam się w odpłatnej, bo zostawiliśmy przychody i koszty, robi nam się dochód, to już resztę myślę Państwo wiecie, jaki jest dalszy scenariusz. No właśnie, pracownicy, możemy, nie musimy, załóżmy, że zatrudniamy, są jeszcze pozostałe obowiązki, o których nie mówi nam rozporządzenie, musimy prowadzić akta osobowe, przeszkolić z BHP takiego pracownika, skierować go wcześniej na badania wstępne, pamiętać o badaniach kontrolnych i okresowych, musimy mu rozliczać składki ZUS, złożyć go do ZUS-u, musimy też do niego wprowadzić podatek dochodowy i a propos jeszcze tych rocznych obowiązków, o których mówiłam, no musimy pamiętać, żeby wysłać do urzędu skarbowego PIT-11, wysłać potem pracownikowi też PIT-11 i też żeby rozliczyć na deklaracji rocznej PIT-4R podatek, który wpłaciliśmy nie tylko za pracowników, ale za zlecenia odbiorców czy z osobami, które podpisaliśmy za umowę udziału. Proszę zwrócić uwagę, że w rozporządzeniu mamy kartę przychodów pracownika, a może zdarzyć tak, że zatrudnimy sobie tylko osobne umowę zlecenia.

Nie ma, jakby tutaj nie wpisujemy tego, bo to dotyczy tylko pracowników, więc musimy jakby prowadzić sobie osobną ewidencję tego, żeby móc nad tym panować, żeby pilnować w jakiej kwocie przekazywać składki ZUS od takiego zlecenia i podatek dochodowy, także to też ważna informacja, o której chciałabym, żebyście Państwo pamiętali prowadząc uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, ale przykład, żebyśmy wiedzieli, jak to uzupełnić, żeby to nie było tylko teoria. Załóżmy, że mamy pracownika, który za dany miesiąc otrzymuje wynagrodzenie podstawowe 4 tysiące, tak będzie wyglądało rozpisanie jego wynagrodzenia. Proszę zwrócić uwagę, ja chyba zaznaczyłam, że załóżmy, że to jest dobrze, ok, w porządku.

Tak wygląda rozpisanie tego wynagrodzenia. Jeszcze jedna rzecz, którą sobie tutaj pozwoliłam Państwu zaznaczyć. Mamy pracownika, podpisujemy z nim umowę o pracę na wynagrodzenie brutto 4 tysiąca, ale proszę pamiętać, że jakby koszt tego pracownika jest wyższy, to jest dla nas koszt to brutto, bo jeszcze do tego my jako pracodawca jesteśmy zobowiązani płacić składki, tak jak wykazałam tutaj w slajdzie w tabeli poniżej, składki, które praci pracodawca.

Czy ktoś wie, dlaczego nie płacimy składki, kiedy nie płacimy składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Dlaczego tutaj wykazałam zero? Ok, wykazałam zero, dlatego że jeżeli mamy pracownika, który jest zatrudniony i realizuje naszą działalność statutową, a w takiej uproszczonej prewidencji przychodów i kosztów jakby nie mamy innej opcji, no to nie płacimy wówczas tej składki, w tej składce ją tutaj wykazałam jako zero. Co ważne, proszę pamiętać, że ten koszt pracownika to tak na dobrą sprawę dla Państwa, to jest 4815,20 groszy, a nie to 4000, więc jak będziecie Państwo uzupełniać zastawienie przychodów i kosztów, to też trzeba to uwzględnić. I na koniec zestawu obowiązkowego, ten formularz, wykaz ośrodków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kiedy mówimy o środku trwałym? Mówimy o środku trwałym, którego wartość początkowa wynosi przynajmniej 10000 zł i ten środek trwały będziemy użytkować w perspektywie na rok. Szczerze powiedziawszy trudno mi, nie spotkałam się, być może Państwo macie u siebie ewidencję środka trwałego. Ja nie spotkałam się z organizacjami, które by na start albo w dwóch pierwszych okresach działalności miały tak duże środki trwałe, aby musiały je amortyzować, aczkolwiek rozporządzenie daje taką możliwość, że jeżeli się coś takiego pojawia i jeżeli macie Państwo środek trwały, który możecie ewidencjonować powyżej 10 tysięcy i możecie go amortyzować, no to w tej polityce, o której mówiłam, prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, wpisujecie Państwo, jak będziecie to amortyzować i ten koszt amortyzacji możecie Państwo wpisywać do pliku.

I teraz już zbliżamy się do mety. Przejście z uproszczonej ewidencji księgowej na pełną księgowość. Załóżmy, że prowadzimy tam uproszczoną ewidencję księgowości u UEPiK i osiągniemy przychody powyżej 100 tysięcy.

Szczęśliwie, nie wiem, weszła nam dotacja, na którą bardzo liczyliśmy i tak naprawdę opłaca nam się, żeby od kolejnego roku prowadzić już tą pełną księgowość i jest ok, ale powiedzmy albo z drugiej strony planujemy ubiegać się o status OPP. To jedna ważna rzecz, pamiętajcie Państwo, że żeby ubiegać się o status OPP trzeba mieć co najmniej dokumentowane dwa lata działalności w ramach pożytku, czyli jeżeli prowadzimy pierwszy rok uproszczoną ewidencję albo w drugim rok i wiemy, że nie osiągnęliśmy w pierwszym roku przychodów powyżej 100 tysięcy, nie prowadzimy działalności, nie planujemy działalności gospodarczej, to spokojnie prowadźmy sobie w tym drugim roku też uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, ale pod koniec drugiego roku zastanówmy się, czy rzeczywiście mamy fajnie udokumentowane naszą działalność i być może dobrze by było ubiegać się o status OPP, to także tu proszę sobie pamiętać o tym uwarunkowaniu, że musicie mieć Państwo dwa lata udokumentowanej działalności. No właśnie, jeżeli prowadzimy działalność pożytku publicznego i osiągnęliśmy dochód, no to z założenia nie możemy, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów jest dla tej działalności, która nie przynosi zysku, więc tutaj musimy się bardzo mocno pilnować.

Co się zdarzy, jeżeli przekroczymy? Załóżmy taka hipotetyczna sytuacja, prowadzimy działalność nieodpłatną, odpłatną, widzimy, mamy listopad, mamy 99 tysięcy przychodów, wskoczyła nam dotacja 100 tysięcy i co robimy? No nic nie robimy, spokojnie sobie prowadzimy, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów do końca roku, natomiast w kolejnym nowym roku wysyłamy do naczelnika Urzędu Skarbowego informację w terminie do 14 stycznia, jeżeli nasz rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym, informacje, że już nie spełniamy warunków do tego, żeby prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i z niej rezygnujemy i wybieramy taką, a nie inną ewidencję i tak to wygląda. To tyle, mam nadzieję, że rozjaśniłam Państwu troszkę, przede wszystkim te formularze, które należy prowadzić, bo to tak naprawdę nie są trudne rzeczy, aczkolwiek w uproszczonej ewidencji przychodów trzeba pamiętać o naprawdę dużo różnych rzeczach. Zawsze nam się musi przy różnych naszych działaniach zapalić lampkę, czy to jeszcze jest uproszczona ewidencja, czy ten VAT w tą, czy w tamtą, musimy o tym pamiętać.

Jestem ciekawa Państwa pytań odnośnie tego, co Państwu przedstawiłam. Być może nie ma pytań, być może naprawdę tyle rzeczy. Mam nadzieję, że nie za szybko, ale chciałam jak najwięcej z własnej praktyki Państwu przekazać i żeby to były takie przykłady z życia wzięte, bo wiem, że dużo jest informacji, jak to wypełniać, a jakby praktyka mówi co innego, że nie zawsze to, co wyczytamy w internecie jest ok.

Ja sama w momencie, kiedy zaczynałam prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, miałam tyle pytań i miałam wrażenie, że wszystko źle wpisuję, że tak naprawdę to uproszczona ewidencja to jest tylko z nazwy, że to jest tak na dobrą sprawę pełna księgowość i trzeba o wszystkim pamiętać, więc bardzo długo myślałam o tym, żeby przygotować takie webinarium dla Państwa, żeby trochę rozjaśnić i żeby dzięki być może mojemu webinarowi trochę wyeliminować tych telefonów, ale dużo rzeczy się uczyłam, to nie jest tak, że ja wszystko wiedziałam na samym początku i też nie czuję się ekspertem w prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, po prostu pewne praktyki coraz dobrze wypracowałam, pewne schematy, które doczytałam, które też miałam okazję porozmawiać z innymi osobami, które prowadzą uproszczone ewidencje i tak to działo. Okej, możemy przejść do pytań? Tak, próbuję je też udostępnić na naszej tablicy, jakbym był wdzięczny za informacje, czy one się po prostu pokazują, mi na razie się jeszcze nie pokazują, może dlatego, że mamy ten status prezentera. Czy Marto, ty je też widzisz? Nie, nie widzę.

Ktoś napisał, że przy pełnej księgowości wystarczy dobry program i wszystko się liczy samo. Tak, tak trochę jest, tylko że program albo jakieś zewnętrzne biuro rachunkowe to też są koszty. Nie zawsze organizacje na samym początku swojej działalności mogą sobie pozwolić na takie koszty, więc trzeba się na początku wyedukować, żeby robić to dobrze.

Odnośnie środków trwałych to te o wartości powyżej dziesięciu tysięcy czy te o użytkowaniu dłuższym niż jeden rok? Nie, nie, środek trwały to jest jakby warunki łączne. Powyżej dziesięciu tysięcy i okres użytkowania minimum jeden rok. To jest warunek łączny.

Pani Julio będziemy wdzięczni za informację, czy właśnie o ten temat chodziło, czy tutaj pytanie z początku webinaru zostało rozwiązane, rozwikłane. Pani Magda też tutaj pyta, czy koło gospodyń wiejskich też musi robić takie zestawienie, jak teraz widać na ekranie, to była ta zielona tabelka. Tak, koło gospodyń wiejskich też robi.

Ja natrafiłam na YouTube, proszę spojrzeć, jest dedykowane szkolenie z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Chyba jakaś izba rolnicza to prowadzi. Dedykowane bezpośrednio dla koł gospodyń wiejskich.

Można to sobie wyszukać i zapoznać się z tym. Naprawdę bardzo fajny materiał, gorąco polecam. Jeżeli są koła gospodyń wiejskich i chciałyby uzupełnić sobie wiedzę, to na YouTubie można znaleźć taki materiał.

Również pytanie, troszeczkę odpowiedź Marto na pewno udzieliła się. Kiedy jesteśmy organizacją pozarządową? Kiedy jesteśmy organizacją pozarządową? Ojej, nie wiem jak mam odpowiedzieć na to pytanie. Pani Agnieszko, jakbyśmy mogli powiedzieć o więcej informacji.

Kiedy tak naprawdę działamy w zakresie działalności pożytku publicznego i w jaki sposób nasza działalność jest zarejestrowana, bo teraz w głowie mam różne i stowarzyszenia zwykłe, i stowarzyszenia rejestrowe, i fundacje. Możliwe, że Pani Agnieszka zaraz nam tutaj opisze swoją myśl. Pan Leszek ma konkretny przykład.

Kupuje na przykład telefon, który nie zaliczamy do środków trwałych. Po pewnym czasie zużył się telefon. W jaki sposób zlikwidujemy takie drobne wyposażenie? Przede wszystkim, jeżeli macie Państwo jakieś wyposażenie, laptopy i inne rzeczy, to warto sobie stworzyć jakąś listę wyposażenia.

Jakoś taką nie ma na to wzoru, ale dla własnej ewidencji. Jeżeli zakupi Pan taki telefon, wiadomo, że on służy jakiejś komunikacji, czy to w działalności odpłatnej, czy nieodpłatnej, bo może zdarzyć się tak, że ten telefon będzie używany i tu, i tu, i wtedy może Pan sobie ten koszt jakoś podzielić. Natomiast jeżeli poniósł Pan wydatek, wpisuje Pan ten wydatek w zastawienie przychodów i kosztów, bo on jest jakby jak najbardziej zasadny, ale jeżeli się popsuje, to wystarczy jakiś protokół.

Jeżeli uległ zniszczeniu albo coś mu się tam przydarzyło, wystarczy zrobić jakiś protokół, jeżeli zniszczanie, jeżeli oddaje Pan go gdzieś, nie wiem, w jakieś gratowisko, no nie wiem, trudno mi teraz coś wymyślić, nigdy nie utylizowałam taki sposób telefonu i ma Pan jakieś potwierdzenie, że to zostało rzeczywiście zniszczone, to jak najbardziej ok. Chodzi o to, żeby móc udokumentować w przypadku jakiejś kontroli albo zapytania, że rzeczywiście kupił Pan ten telefon, korzystał Pan z niego w ramach realizacji celów statutowych, no popsuł się, ma prawo się popsuć, no i po prostu uległ zniszczeniu albo zlikwidował Pan. Normalnie jeżeli mamy środek trwały i on ulegnie likwidacji, a tutaj nie mówimy o środku trwającym, tylko jakby tak dopowiem, to się wystawia taki protokół likwidacji, więc można tak zrobić analogicznie, to nie ma żadnego problemu.

Na pewno nikt nie zarzuci Panu, że ojej, zniszczył się i teraz go nie ma, no takie rzeczy się zdarzają. Może ulec na przykład odpukać kradzieży, no i też zakupiliście Państwo, ponieśliście wydatek, nie ma, trzeba kupić nowy. To też warto takie rzeczy dokumentować i też jak wspomniałam na samym początku, prowadzić sobie jakąś ewidencję, jakie macie laptopy, jakie macie drukarki, projektory czy inne rzeczy, żeby nad tym panować, bo jeżeli pożyczacie sobie też nawzajem, no to w przypadku małego zespołu, okej, no wiecie, komu pożyczyliście, kto musi oddać, ale jak się do tego dochodzą wolontariusze, no to się robi zamieszanie.

To jest kwestia jakby organizacyjna. Okej, Mateusz dalej, poproszę pytanie. Również Panie Leszku, bo zapewne był wówczas o 13.05 wyświetlony konkretny slajd i pytanie jest, czy ma to odzwierciedlenie w UEPiKu, będziemy wdzięczni za dokładny opis, co dokładnie ma być odzwierciedleniem tego UEPiKu, a Pan Maciej ma pytanie tutaj konkretne, czy jeśli w jakimś miesiącu nie mamy przychodów ani kosztów, jest także obowiązek wypełniania arkuszy na dany miesiąc, Marto? Tak, jest obowiązek, no po prostu będzie tam zero.

Będzie tam zero i w kolejnym miesiącu narastająca po prostu, jakby się przepisze z miesiąca po, załóżmy w styczniu mieliśmy jakieś przychody, kosztów, w lutym nic się nie zadziało, no to lutym mamy pusty i w marcu coś się znowu zadziało. Tak, no po prostu jakby tworzymy kartę pustą, ale jesteśmy zobowiązani jakby prowadzić to, po prostu nie wpisujemy tam żadnych danych, bo nie mamy żadnych podstaw do tego, bo nic się nie wydarzyło, ale musimy to prowadzić. Musi się w zestawieniu dwunastu kart pojawić ta karta numer dwa, nawet jeżeli w lutym się nic nie zadziało, nawet jeżeli ona jest pusta.

Jasne, warto to wiedzieć, a Pani Agnieszka pyta, jeżeli stowarzyszenie jest inicjatorem powstania ZAZ-u, to jest to dochód z ZAZ-u, czy czytane jako działalność odpłatną stowarzyszenia? ZAZ-u, ale proszę powiedzieć, bo nie rozumiem o co chodzi z ZAZ-u, pewnie jakiś skrót zakładu, czegoś, ale… Też tutaj ZAZ-u, Pani Agnieszko będziemy wdzięczni tylko za rozwikłanie tego konkretnego skrótu, bo widzę, że użyła go Pani dwa razy, więc na pewno wie Pani o co tutaj biega. Zakład aktywności zawodowej i musiałabym wiedzieć więcej i prowadzą to Państwo w ramach stowarzyszenia? Zakład aktywności zawodowej. Musiałabym mieć chyba, żeby dobrze Pani odpowiedzieć na pytanie, musiałabym mieć więcej danych, nie chciałabym jakby przedłużać tego webinaru, możemy się umówić na kontakt mailowy, po prostu w mailu będę mogła Pani udzielić dużo bardziej wyczerpującej informacji, jak będę miała wszystkie dane wejściowe.

To ja od razu pozwoliłem sobie wpisać info małpafunymani.pl Ja zaraz po tym webinarze, jeżeli Pani do mnie napisze, o super. Tak, mail jest już tutaj podany. Pan Leszek, tylko jeżeli chodzi o telefon, to dotyczyło likwidacji tego przykładowego telefonu, jak rozumiem nic nie wpisuje się w tytuł likwidacji tego środka? No nie, nie wpisuje się w tytuł likwidacji tego środka.

Dokładnie. To chyba też nie był telefon powyżej 10 tysięcy, domyślam się. A Pani Julia ma konkretne pytanie odnośnie czasu.

Ile czasu trzeba trzymać dokumenty księgowe przy webiku, Marto? Tak samo jak w pełnej księgowości, pięć lat. Pięć lat liczymy inaczej, mamy 2024, od daty tak naprawdę liczy się zakończenia, od daty zakończenia roku podatkowego. Pięć lat.

Ale proszę pamiętać, że dane pracownicze to też inna historia, tak? W zależności od tego czy je przechowujemy, teczki osobowe w wersji elektronicznej czy w wersji papierowej to też są inne. No temat jest tak pojemny, że moglibyśmy myślę spokojnie przez najbliższą godzinę rozmawiać sobie. Mateusz kolejne pytanie, bo ja widzę, że my się tutaj.

Jasne, jasne, już czytam. Jak się wykazuje pracę społeczną członków stowarzyszenia lub wolontariatem? Pracę społeczną, a czy ona w jakiś sposób, Państwo potrzebujecie ją wyceniać? To jest pytanie Pani Agnieszko, będziemy wdzięczni. Bo moim zdaniem, bo praca społeczna i wolontariat są nieodpłatne.

To nie jest nasz przychód, nie ponosimy też tego tytułu, chyba, że mamy w jakimś porozumieniu wolontariackim. Teraz tak sobie myślę na gorąco. Ja tylko Marto dodam tylko jedną myśl, ta praca wykazana jest w dotacji.

A to nie, to jak praca jest wykazana w dotacji i musieliście Państwo pewnie, myślę jako wkład własny pewnie to wykazywać, tylko inaczej. Bo mam wrażenie, że tu jest mylone pojęcie, bo jeżeli dostaliście Państwo dotację i wykazaliście, że w ramach dotacji będzie jakiś wkład własny i pewnie ta praca wolontariuszy i praca jakby pewnych osób społeczna, to jest to okej i na tej podstawie dostaliście Państwo dotację. Pewnie było tak, mogę się mylić, ale myślę też na podstawie wniosku FIO, który sami dostaliśmy, pewnie było tak, że Państwo wykazaliście, że być może zwracacie jakieś koszty dojazdu tym wolontariuszom albo jeszcze inne koszty na zasadzie zapisane w porozumieniu wolontariackim.

I wówczas ja nie widzę tutaj, bo to jest jakby dotacja, to jest ten kafalek, w którym pokazywałam dotację. Dostajecie Państwo kwotę X i wydajecie Państwo wydatki. Tutaj już nic więcej nie wykazujecie, bo to jest jakby tabela pomocnicza, gdzie określacie Państwo, jaki macie przychód, czyli to, co dostaliście na rachunek bankowy, jakie są wydatki.

Tu jakby nie wykazujemy jeszcze tego jakby w innym obszarze działalności, czy w odpłatnej, czy myślę bardziej o nieodpłatnej. Nie, nie, nie. To jest dotacja, ona rządzi się swoimi prawami, to jest temat związany z dotacją.

Tutaj właśnie Pani Agnieszka jeszcze tylko doprecyzuje. Wolontariusz wycenia się koszty pracy w pełnej księgowości. Księguje się na kontach poza bilansowych.

Tak, potwierdzam Pani Agnieszko, tak się to robi, szczególnie jak się na przykład dostaje dotację z NIW-u, tak jak my dostaliśmy, mamy koszt wolontariusza, mamy ilość godzin wolontariuszy, wycenia się to zgodnie z wytycznymi, na przykład w NIW-ie taki zwykły wolontariusz to jest 40 zł godzinę pracy i wykazuje się to poza… Kochani, bo widzę tutaj imiona na naszym czacie głównie, więc jeżeli faktycznie są dwie Panie Agnieszki, to najmocniej przepraszam, spokojnie, trenerem w tym temacie jeszcze nie jestem. Teraz pytanie od Pani Renaty, czy UEPiK jest przekazywany do Urzędu Skarbowego raz w roku do 30 marca, czy co miesiąc ma to? Nie, jeżeli chodzi o UEPiK, to sporządzamy z CIT8, jesteśmy zobowiązani go przesłać do końca marca. Czyli koniec marca.

Tak. Dobra, jedno już z ostatnich pytań, tutaj widzę Pani Marta o kapitał żelazny, jak to wygląda w uproszczonej ewidencji? Ok, jeżeli macie Państwo kapitał żelazny i go gromadzicie, to są jakby środki, pytanie w jaki sposób pozyskujecie Państwo kapitał żelazny, bo ja zakładam, że to są zapewne darowizny, które Państwo otrzymujecie i przeznaczacie je na jakiś rachunek bankowy, no to jest nieodpłatna działalność pożytku publicznego. Jeżeli to jest nieodpłatna działalność pożytku publicznego, jeżeli macie Państwo korzyści z tego tytułu, że gromadzicie ten kapitał żelazny na rachunku bankowym i od tego macie jakieś odsetki, no to wiadomo, że wpisujecie je Państwo w przychodach tej kolumni dziewiątej, jeżeli dobrze pamiętam.

Wyczerpująca odpowiedź. Tak, sami też mamy kapitał żelazny, więc jakby łatwiej mi jest. Tutaj Pani Marta jeszcze doprecyzuje, że na przykład w ramach konkursu Narodowego Instytutu Wolności.

Tak, otrzymaliśmy taką dotację i tak bym to rozpisała. To pytanie Pani Marto, czy to już Pani wie jak rozpisać ten kapitał żelazny versus u EPIC? Bo ja zakładam, że pobieracie Państwo, gromadzicie go zbierając zarowiznę, bo w ramach konkursu tak się to robi. Widzę, że Pani Marta pisze, a my myślę, że tutaj już poprosimy o ostatnie pytanie, żeby też nie trzymać wszystkich dłużej.

Ja mam też taką prośbę, jeżeli ktoś czuje, że jest niedoinformowany, a chciałby jeszcze o coś zapytać, a być może moja odpowiedź była dla niego niejasna albo chciałby ze mną podyskutować, bo na przykład nie zgadza się z czymś, to też zapraszam do kontaktu. Tak jak wspomniałam, prowadziłam proszoną ewidencję, ja nigdy nie przyznam się Państwu, że jestem ekspertem w czymś. Ale w tym co robisz jesteś dobra.

No staram się. I skrupulatna i rzetelna. Staram się, aczkolwiek też jakby mam do czynienia z pełną księgowością i mam takie poczucie, że ona jest po prostu łatwiejsza.

Mam nadzieję, że jakby lobby NGOs-u będzie na tyle silne, żeby coś zrobić z tą uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów, żeby ona nie była tylko uproszczona z nazwy, żeby podpowiedzieć tym organizacjom, że trzeba sobie tworzyć tabele pomocnicze, że to możecie prowadzić, ale tak naprawdę to jest wielkie przedsięwzięcie. I są pewne tematy, o których trzeba pamiętać. Ta kasa gotówkowa, na przykład kasy rejestrujące.

Może zdarzyć się tak, że organizacja się powoła i będzie pobierała opłaty w gotówce i za chwilę wchodzi kasa gotówkowa, kasa rejestrująca, na co nie była gotowa. To jest mnóstwo takich różnych pytań i różnych znaków zapytania. Też wspominałam o tej fakturze Facebook, pamiętajcie Państwo o tym.

Pewnie jest jeszcze kilka takich obszarów, o których warto pamiętać. Ja postanowiłam, że skupię się na tych najważniejszych. Też uważam, że dobrze byłoby bardziej rozszerzyć ten obszar związany z NKUP-ami, bo to też jest taki przypadek organizacji, które jeszcze mają jakieś samochody i się rozliczają z różnych rzeczy, czy jakieś leasingi.

To też jest taki temat warty zgłębienia, ale na dzisiaj to myślę, że tyle. Jedna Pani napisała, że martwi się, że ona coś robiła źle. Nie, proszę się nie martwić, proszę na spokojnie sobie otworzyć swoje własne zestawienia i zobaczyć, czy po prostu wszystko jest dobrze podpisane.

Ja też te formularze starałam się Państwu dawkować, mam na myśli ten formularz zestawienia przychodów i kosztów, żeby pokazać osobno tą nieodpłatną działalność, osobno odpłatną i jeszcze te dotacje, bo organizacje są różne. Niektóre mają i odpłatną i odpłatną, niektóre mają nieodpłatną i na przykład dotację. Tych układów może być różne.

Nic Państwa nie ogranicza oczywiście w ramach zapisów prawa. Możecie Państwo jak najbardziej korzystać. Natomiast jakby patrząc na organizacje, z którymi współpracujemy, jeżeli są tu jakieś osoby, które planują założyć organizację albo chcą wybrać uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, bo może być też taka sytuacja, o tym pokazałam na slajdzie, ale chyba nie dopowiedziałam, że powiedzmy w 2024 roku prowadzicie Państwo działalność gospodarczą i działalność statutową nieodpłatną, ale coś się wydarzyło w Państwa organizacji i wiecie, że musicie zlikwidować albo chcecie zlikwidować działalność gospodarczą i w przyszłym roku chcecie prowadzić działalność opłatną z całkowicie innego obszaru niż to, co robiliście w ramach działalności gospodarczej.

I wiecie, że są takie, a nie inne uwarunkowania i że w przyszłym roku nie będziecie mieli przychodów 100 tysięcy. To warto i macie na tyle duże doświadczenie, że okej, my nie będziemy prowadzić pewnej księgowości i sobie generować kosztów. Przejdziemy na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i to też jest okej pod pewnymi warunkami, o których wcześniej powiedziałam.

Ja mam nadzieję, że chociaż jeżeli połowa z Państwa dowiedziała się czegoś nowego albo wyniesie z tego webinaru kilka dobrych rzeczy, wskazówek to super. Jeżeli kogoś rozczarowałam, to przepraszam. Mam nadzieję, że prezentacja była dla Państwa przydatna.

Z tego, co widzę po czacie, to pytań i informacji zwrotnych wiele, więc super. My też poprosimy o taką informację zwrotną. Za chwileczkę, jeżeli wyjdziecie z naszego spotkania webinaru, dostaniecie, otrzymacie ankietę.

Do wypełnienia będziemy wdzięczni. Zajmie Wam dosłownie kilka minut, a nam pomoże dalej usprawniać te spotkania właśnie z Wami. Cenna wiedza, Marta, cenna wiedza przekazana w bardzo przyjemny sposób.

My też wyślemy taką ankietę do Państwa i bardzo byśmy chcieli, żeby te osoby, które czują, że potrzebują rozwoju w jakichś obszarach związanych z NGOs-ami, to nie tylko musi być księgowość. Niech napiszą do nas, jaką tematyką byłyby zainteresowane, bo my naprawdę to czytamy i bierzemy takie rzeczy pod uwagę. Dość duży obszar, który też wymaga moim zdaniem edukowania, to jest cała dokumentacja pracownicza i umowy zlecenia.

To też jest często tak, że organizacje są pozostawione same sobie, a w przypadku umów zleceń jest dość duże. Różnych scenariuszy, jeżeli chodzi o oświadczenie zleceniobiorcy, bo są różne scenariusze pochodzenia składek ZUS-owskich, ale to już też jakby osobny temat. W prezentacji jest dużo aktów prawnych podlinkowanych.

Tak dla Państwa, żeby jeżeli będziecie Państwo sobie tą prezentację czytać albo szukać jakiejś informacji, żeby sobie klikać w link i nie musieć już tego szukać w internecie. Również do końca tygodnia na pewno będziemy przesyłać w wersji mailowej i link do spotkania, żeby można sobie obejrzeć i całą prezentację. A my na dzień dzisiejszy z Martą bardzo dziękujemy za Wasze uczestnictwo i za tę cenną wiedzę, którą Marta przekazałaś.

Super, dzięki. Dziękuję Państwu, życzę wszystkiego dobrego i dobrego reszty, pięknego dnia życzę. Do usłyszenia, dziękujemy Wam bardzo za spotkanie.

Fundacja FaniMani powstała w 2014 roku z misją wspierania organizacji społecznych w pozyskiwaniu pieniędzy na to, co ważne. W 2015 roku wystartowaliśmy z fanimani.pl (darowizny od zakupów online), w 2016 dołączyło fanipay.pl (system płatności dla ngo) oraz system zbiórek online, rok temu – program faniseo (darowizny za linki na stronie organizacji) a na początku 2020 – faniweb (bezpłatne strony dla organizacji społecznych).